Disclaimer

Hoornwijck Advocatuur kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door ons of derden is verstrekt op deze website. Hoornwijck Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Hoornwijckadvocatuur.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Hoornwijck Advocatuur, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets mag van Hoornwijckadvocatuur.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Hoornwijck Advocatuur. Alle rechten zijn voorbehouden aan Hoornwijck Advocatuur, tenzij anders vermeld.