Pensioen

Pensioenverevening

 

Bij echtscheiding bestaat meestal recht op ‘pensioenverevening’. Dit houdt in dat iedere echtgenoot recht heeft op de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken. Dit is geregeld in de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding.

 

Pensioenverevening en afwijkende afspraken

 

In huwelijksvoorwaarden of bij convenant kunnen de partners afwijkende afspraken maken. Hoornwijck Advocatuur kan u helpen bij het nemen van de juiste beslissingen over uw pensioen.

 

Ondernemer en pensioen

 

Pensioenaanspraken die (in eigen beheer) in een eigen onderneming zijn opgebouwd vallen ook onder de pensioenverevening. Wat betekent het voor de ondernemer en voor de partner van de ondernemer dat de fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioen in eigen beheer per juli 2017 is stopgezet? Welke stappen moeten worden genomen en welke keuzes moeten worden gemaakt?

 

Samenwoners en pensioen

 

Bij de beëindiging van een samenlevingsverband worden de pensioenen alleen verevend wanneer dat bepaald is in het pensioenreglement van het pensioenfonds of in het samenlevingscontract. Als in het samenlevingscontract pensioenverevening is afgesproken, dan moet het pensioenfonds daarvan bij het afsluiten van het contract op de hoogte worden gesteld.

Hoornwijck advocatuur kan in samenwerking met uw eigen accountant of fiscalist of een ingeschakelde pensioenadviseur adviseren over afspraken ten aanzien van het pensioen.

 

Mr. Alice Ruys

advocaat

Hoornwijck Advocatuur

Koningin Julianaweg 23

2264 BA Leidschendam

+31 70 3198022Neem contact op